Nyheter

«Retten er kommet til at oppsigelsen ikke krenker saksøkers samvittighetsfrihet/religionsfrihet, og at den heller ikke av andre grunner er ugyldig som stridende mot rammeavtalens krav om at oppsigelse må være saklig begrunnet», seier dommen i tingretten, og held fram:

«Når konklusjonen er at oppsigelsen er gyldig, er det (selvsagt) heller ikke grunnlag for å kravene om å gjeninnta saksøker i fastlegestillingen og/eller tilkjenne erstatning, og kommunen frifinnes».

Sauherad kommune er frifunnen, men partane må bere eigne sakskostnadar.

Historisk rettssak