«En speider søker sin tro og respekterer andres», heter det i Speiderlovens paragraf 1. I Sverige søker speiderne hjelp hos Sveriges interreligiøse råd (SIR) for å få hjelp til å oppfylle sin egen lov.