Forslaget er brennaktuelt ettersom tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett 19. desember må møte i retten for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Stålsett har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg i flere år.

Sp foreslår nå at Stortinget ber regjeringen «gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkere og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere».

Samtidig tar partiet til orde for å be regjeringen «gjennomføre en levekårsundersøkelse for eldre ureturnerbare asylsøkere».

LES MER: KrF og Venstre i klemme om asylløsning – Rajas Stålsett-finte fisler bort

Ikke støtte til SV-forslag

Forslagene fremmes i forbindelse med behandlingen av kommunalkomiteens budsjett for 2020. I den forbindelse foreslår SV at asylsøkere som ikke kan returneres til hjemlandet, skal få rett til å jobbe. Sps forslag ble vedtatt på gruppemøtet onsdag.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad understreker at partiet er opptatt av å ha kontroll på innvandringen, men samtidig av at de som allerede er i Norge, skal behandles rettferdig.

– Alle endringer som gjøres på innvandringsfeltet, må være gjennomarbeidet og grundig behandlet, sier hun til NTB.

– Å gi generell adgang til midlertidig arbeidstillatelse, slik SV foreslår, er ikke aktuelt for Sp. Det er uklokt å behandle lovendringer over bordet uten ordentlig utredning, understreker Arnstad.

– Mangfoldig gruppe

Saken har satt både Venstre og KrF i skvis. Venstre-topp Abid Raja har varslet at han vil fremme forslag i Stortinget om å endre loven, slik at man ikke straffes for å ansette ureturnerbare asylsøkere uten arbeidstillatelse.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han har jobbet med saken internt i regjeringen.

Arnstad minner om at gruppen av ureturnerbare asylsøkere er mangfoldig og både inkluderer folk som ikke vil samarbeide om retur, og asylsøkere som ikke har noe sted å dra.

– Du har også folk i alle aldre. Vi ser derfor at det kan være behov for en differensiering av reglene som gjelder de ureturnerbare asylsøkerne, sier hun.

– Alt dette gjør at behovet for et bedre faktagrunnlag er stort, mener hun.

LES OGSÅ:

Oslo Arbeiderparti vil gi papirløse arbeid – det kan gå mot strid i partiet

Gi papirløse arbeid, sier Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre

Stålsett må i retten – fem dager før julaften