Det sa hun da hun talte til Kirkemøtet i Trondheim søndag ettermiddag. Statsministeren tilbrakte hele dagen sammen med kirkefolket: Først på festgudstjeneste i Nidarosdomen, så på lunsj sammen med en engere krets av kirkeledere – og på ettermiddagen på en kirkelig festforestilling. Her markerte Den norske kirke starten på reformasjonsjubileet, og at dette kirkesamfunnet fra 1. januar 2017 er formelt mer frikoblet fra staten.