For Gabriel Ben David har de siste dagenes hendelser bare gjort troen på Benjamin Netanyahu enda sterkere. Ben David driver en matvarebutikk og et hotell i Jerusalem.