Bruker du snus, er det ikke bare din egen helse det går ut over, men også livet til fattige tobakksbønder, advarer Framtiden i våre hender. Daglig leder Arild Hermstad viser til at tobakksindustrien betaler tobakksbønder så dårlig at de ikke har nok til å brødfø seg selv og familien.