Som sponsor av norsk religionsdialog, ville Kulturdepartementet vite mer om hvordan arbeidet fungerer. Nå foreligger svaret, i form av rapporten «Det handler om verdensfreden!» som er utarbeidet av KIFO Institutt for Kirke-, religions- og livssynsforskning på oppdrag fra departementet.