For å unngå nederlag om viktig støttenøkkel for små trossamfunn og viktige hovedpunkter i ny livssynspolitikk, innfridde regjeringspartiene Frp-ønsker om lovgrep mot koranskoler og trosstøtte fra utenlandske stater. Onsdag ble en avtale om flertall for regjeringens nye livssynspolitikk – med Frp som partner – klar.