I finansdebatten – høstens stordebatt om statsbudsjettet – var statsminister, finansminister og finanspolitiske talsfolk i aksjon for å male et mer positivt bilde av regjeringens klimapolitikk etter serier av angrep i høst.