Da stortingsmøtet som skulle behandle SV-forslag om arbeidsmulighet for papirløse, var det knyttet spenning til om de fire regjeringspartiene klarte å finne frem til et eget forslag om ureturnerbare asylsøkere.