– Kirkene har, med biskopene i spissen, til tider opptrådt nærmest som en miljøorganisasjon og en pådriver for klimaet, sier Frank Aarebrot, professor i sammenlignende politikk.