Fredag ble Eilev Erikstein, prostdiakon i Vest-Telemark, tildelt den nasjonale Diakoniprisen ved årets diakonikonferanse på VID vitenskapelige høgskole.