Etter diplomatiske forhandlinger kom Vatikanet i fjor til enighet med Kina om å anerkjenne biskoper i den regjeringsgodkjente katolske kirken i Kina. Nå melder katolske medier at kinesiske katolikker opplever de verste forfølgelsene på lang tid.

USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet ga ut sin årlige rapport i slutten av april. Der skriver et av kommisjonens medlemmer, Johnnie Moore, i en egen kommentar at Vatikanets enighet med Kina var en av fjorårets mest alarmerende hendelser for religionsfriheten i Kina. Enigheten ble inngått i september og innebar at Vatikanet anerkjente biskoper i den katolske kirken som myndighetene har kontroll over.

«Få dager etter at Vatikanet hadde forhandlet fram sin avtale, brukte kineserne det som grunnlag for å starte en nedstenging av flere av landets største og fremste uregistrerte kirkesamfunn. Dette har fortsatt. Ettersom Vatikanet både er en kirke og en stat, mener jeg at Vatikanet nå bærer et betydelig moralsk og juridisk ansvar for å bidra til å løse problemet det var med på å skape», skriver Moore.

LES MER: Venter på ny katolsk biskop i Trondheim

Historien bak

Magasinet Bitter Winter har gjort et intervju med en katolsk prest i den kinesiske provinsen Jiangxi. Presten blir ikke navngitt av hensyn til hans sikkerhet. Ifølge Bitter Winter mener det kinesiske kommunistpartiet at avtalen med Vatikanet innebærer at prester og biskoper i den katolske undergrunnskirken skal gå inn i den offisielt godkjente katolske kirken. Vatikanet har nektet for at det er slik avtalen skal forstås. I intervjuet med Bitter Winter understreker den katolske presten at for å forstå det som nå skjer, er det nødvendig å kjenne forhistorien.

Presten forteller at de første årene under kommunistenes styre drev myndighetene en voldelig undertrykkelse av katolske undergrunnskirker. Prester og andre kirkelig ansatte ble arrestert og utenlandske misjonærer ble sendt ut av landet. Kirkelige eiendommer ble beslaglagt.

«Med sine arrestasjoner lyktes kommunistpartiet ikke med å ødelegge kirken. Arrestasjonene førte tvert imot til at stadig flere mennesker begynte å tro på Gud», sier presten, ifølge Bitter Winter.

Anslag går ut på at halvparten av Kinas katolikker tilhører undergrunnskirker.

LES MER: Pavens nye regler i overgrepssaker får ris og ros

Ny strategi

I 1957 opprettet myndighetene Det Kinesiske Patriotiske Katolske Forbundet. Sammenslutningen skulle overvåke Kinas katolikker. Året etter ekskommuniserte pave Pius XII biskoper som innviet nye biskoper til dette forbundet. Paven tok også et oppgjør med selve forbundet, som fram til i fjor ikke har vært anerkjent av Vatikanet. Fra 1980-tallet har Vatikanet enkeltvis godkjent biskoper og innlemmet dem i nattverdfellesskapet.

Presten trekker overfor Bitter Winter fram biskopen Peter Joseph Fan Xueyan som satt fengslet i 30 år fordi han nektet å bryte båndene til Vatikanet og forble lojal til paven. Mange andre katolske troende fulgte hans eksempel og boikottet den patriotiske kirken, og ble arrestert. En annen biskop, Thomas Zeng Jingmu, satt også fengslet i 30 år etter at han nektet å melde overgang til den patriotiske kirken.

Presten mener at myndighetenes strategi nå er å bryte opp kirken innenfra. I oktober og november ble fire prester arrestert og tvunget til å møte biskoper i den patriotiske kirken, som forsøkte å overtale dem til å gå inn i den statsdrevne katolske kirken. Dette skriver Christian Solidarity Worldwide (CSW), som arbeider for religionsfrihet i 20 utvalgte land. I desember fikk CSW flere rapporter om at kinesiske myndigheter stengte katolske undergrunnskirker og beslagla bibler, særlig i provinsen Henan.