Brannmannskaper rykket ut til nesten 250 branner i asylmottak de siste 15 årene. Flere branner er påsatt av beboerne selv, ifølge en undersøkelse fra Norsk brannvernforening.