– Det har blitt vanskelegare enn før å få løyve til å dele ut biblar på skulane. Ofte er det rektor som seier nei, medan samarbeids­utvalet for foreldra er meir ­positive, seier konstituert generalsekretær i Norsk Gideon, Steinar A. Hopland.