– Både på kort og lang sikt er jeg bekymret for hva dette gjør med anseelsen og rekrutteringen til prestetjeneste, sier Fredrik Saxegaard, praktikumsansvarlig ved MF vitenskapelig høyskole.