Når kardinal Pells ankesak starter i den australske ankedomstolen onsdag, blir høringene livestreamet over hele verden, ifølge australske medier.

I desember fant en enstemmig jury George Pell skyldig i overgrep mot to korgutter i 1996 og 1997, da han var erkebiskop i Melbourne i Australia. Pell hevder han er uskyldig og at anklagene er «fri fantasi».

Pell ledet Vatikanets finansdepartement og var en av pavens nærmeste rådgivere fram til han fikk permisjon i 2017. Kirkehistoriker Paul Collins sier til ABC News at det er viktig å forstå hvilken dominerende rolle Pell har hatt i Den katolske kirke..

– Dette er en mann som har hatt enorm innflytelse på utnevnelsen av biskoper. Det er kanskje en grunn til at så mange av biskopene vi har fått har mislyktes totalt i lederskap, sier Collins.

LES MER: Pavens nye regler i overgrepssaker får ris og ros

Korgutter

I anken legger Pell vekt på at det ikke finnes fysiske bevis for at han har gjort det han er dømt for. Mannen i 30-årene som har reist anklagen mot Pell, har beskrevet at han og en kamerat ble misbrukt av Pell etter en søndagsmesse i St. Patrick's Cathedral i Melbourne i desember 1996. Da var de to guttene 13 år og sang i et kor i kirken. Den andre korgutten døde i 2014, etter å ha strevd med heroinmisbruk i mange år.

Mannen i 30-årene har forklart at det tok ham mange år å finne motet til å komme fram med det han mener skjedde. Mannen har også fortalt at var redd for å miste et stipend til college som satte som krav at han var med i koret. Samtidig stod foreldrene hans i en skilsmisse.

– Dette er noe jeg har båret med meg hele livet. Jeg vegret meg mot å fortelle det til noen. Jeg var ung, og jeg forstod ikke helt hva som hadde skjedd med meg. Jeg visste ikke hva det var, om det var normalt, forklarte mannen ifølge The Guardian.

Pell har erkjent at han som kirkeleder har betalt overgrepsofre i saker mot andre enn ham selv, og at han har krevd at de må sverge å ikke fortelle om sakene.

LES MER: – Metoo endret katolsk oppgjør

Hjelp til å gå videre

Ankedomstolen kan velge å opprettholde dommen eller frikjenne Pell. Når saken er avgjort av ankedomstolen, kan den ikke ankes videre.

Silje Vold er spesialrådgiver i Redd Barna og vet at det i mange overgrepssaker er ord mot ord og kan være vanskelig å bevise at seksuelt misbruk har funnet sted.

– Det kan være svært belastende for ofre dersom den de anklager for seksuelt misbruk blir frikjent. Da er det viktig at de får god hjelp til å håndtere det. Å være utsatt for seksuelle overgrep kan være en tøff belastning. Mange har problemer i lang tid, uavhengig av domfellelse eller ei, sier hun.

Ifølge Vold kan det å anmelde overgrep være en hjelp i prosessen med å gå videre, ved at det kan bidra til at den utsatte klarer å legge fra seg skyld og plassere ansvaret på den som forgrep seg på dem. Det kan også hjelpe andres sak hvis det er tale om en person som har utsatt flere for seksuelt misbruk.

LES MER: – Påstand mot påstand i Pell-saken

Forebygger

Vold mener at det er positivt at overgrepssaker får oppmerksomhet.

– Selv om personen ikke blir dømt i enkeltsaken, bidrar det til åpenhet og kan føre til at noen våger å si fra når noe skjer, sier hun.

Redd Barna-rådgiveren understreker at overgrep skjer i alle miljøer, og at kan være ekstra vanskelig å se og tro barna dersom det gjøres av personer med personer med høy tillit og mye makt og innflytelse, som dermed også har stor tillit hos andre personer med makt.

– Kanskje fordi seksuelle overgrep har vært særlig tabubelagt i Den katolske kirke, har det ikke kommet fram i lyset. Det er utrolig viktig å snakke høyt om det, fordi det bidrar til at sånne saker ikke kan pågå over lang tid, sier Vold.