– Jeg tror ikke dommen mot kardinal George Pell vil overskygge konferansen i Vatikanet. Pell-saken er langt fra over, og er ennå bare blitt behandlet av første rettsinstans. Han er felt på grunn av anklager, ikke bevis, sier priorinne Anne Bente Hadland fra St. Katarinahjemmet i Oslo.

To dager etter pave Frans' historiske toppmøte var over, kom nyheten: Kardinal George Pell, økonomiansvarlig og den tredje høyeste rangerte i Vatikanet, er dømt for overgrep mot to mindreårige i Australia i 1996.

Den australske politikeren Jess Scully mener pave Frans' løfter på overgrepskonferansen virker tafatte i lys av dommen mot Pell.

– Det han sa i avslutningstalen på konferansen vitnet ikke om en mann som erkjenner skyld. Han fremhevet tvert imot at mange andre institusjoner også har tilfeller av overgrep, sier Scully til britiske The Guardian.

LES MER: Hvor mye visste egentlig pave Frans om McCarrick-saken?

Forpliktende

Anne Bente Hadland synes derimot konferansen i Vatikanet holdt hva den lovet.

– Det positive var at den foregikk i full offentlighet. Det gjør den desto mer forpliktende. Det er helt klart at dette vil følges opp, og allerede mandag ble det arrangert et nytt møte i Vatikanet, sier hun.

Hadland er likevel skuffet over at nyere problemstillinger belyst ved McCarrick-saken ikke ble nevnt under konferansen.

– Biskopers etterrettelighet ble ikke berørt i det hele tatt. Det ble heller ikke diskutert i hvilken grad kirken bare har latt sex mellom voksne geistlige passere, og dermed skapt en hemmelighetskultur der det blir vanskeligere å si ifra hvis en prest skulle gjøre noe ulovlig mot en mindreårig, sier hun.

– Utfallet av Pell-saken ble offentlig kjent rett etter konferansen i Vatikanet. Kan det svekke pave Frans' kredibilitet?

– Pell-saken er mye mindre alvorlig for paven enn andre overgrepssaker. Pell trakk seg fra sin stilling som finanssjef da anklagene mot ham ble kjent, mener Hadland.

LES MER: Lave forventninger til overgrepskonferanse.

Overgrep i sakristiet

En enstemmig jury i Melbourne fant George Pell skyldig på alle punkter. De trodde på vitneutsagnet til den 34-årige mannen som hevder Pell misbrukte ham og en annen gutt i 1996. Guttene var begge tretten år gamle. Den ene døde av en heroinoverdose i 2014, og anmeldte aldri overgrepet. 34-åringen anmeldte Pell i 2015.

Overgrepet skal ha funnet sted etter en søndagsmesse i St. Patricks katedral i Melbourne. De to guttene, som sang i katedralens guttekor, hadde sneket seg inn i daværende erkebiskop Pells sakristi for å smake på altervinen. Da Pell kom inn i rommet, skal han ha tvunget begge guttene til å utføre oral sex på ham.

Juryen valgte å tro på 34-åringens historie, etter å ha hørt vitneutsagn fra andre som var tilknyttet katedralens guttekor på midten av 90-tallet. Pells advokat, Robert Richer, mener imidlertid at historien er «ren fantasi». Han sier Pell må ha «vært gal» hvis han begikk overgrep på to gutter i et sakristi mange hadde tilgang til, og at det ikke gir mening at de to guttene ikke fortalte noen om overgrepene før lenge etter. Richter mener Pell har blitt utpekt til syndebukk for hele Den katolske kirkes ugjerninger.

LES MER: Leder for pavens fagetiske råd: Vi forventer handling nå.

Påstand mot påstand

Håkon Bleken er katolikk og advokat i advokatfirmaet Haavind AS. Han sier det er vanskelig for utenforstående å gjøre seg opp en mening om skyldspørsmålet i saker som denne. Men om Pell skulle anke saken, som han har sagt han vil gjøre, tror Bleken han kan ha god mulighet til å vinne frem.

– Dette er påstand mot påstand, slik tilfellet ofte er i voldtektssaker. Den ene av guttene døde i 2014, mens den andre anmeldte saken i 2015. Dermed forsvant muligheten for et tredjepartsvitne, sier han.

Bleken vil på ingen måte si at George Pell er uskyldig.

– Men rettssystemet er bygd slik at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt. Det er sjelden man blir dømt uten at det finnes objektive bevis, og det gjør det ikke i denne saken. Vi må også ta innover oss at stemningen i opinionen kan spille inn i denne typen saker, særlig når det er en jury av lekfolk som avgjør skyldspørsmålet.

– Pave Frans arrangerte en konferanse for å forhindre overgrep, men har ennå ikke tatt avstand fra George Pell offentlig. Det var pave Frans som utnevnte Pell til finanssjef i Vatikanet, til tross for overgrepsryktene som florerte. Svekker det hans kredibilitet, Håkon Bleken?

– Paven vil nok vente med å si noe offentlig til en eventuell ankesak har funnet sted. Men jeg synes ikke det har vært galt av paven å utnevne Pell til høye stillinger. Tidligere saker mot ham har blitt henlagt. Man må gå ut i fra at en anklaget er uskyldig til det motsatte er bevist.

– Mange katolikker er likevel klare på at det var kritikkverdig at kardinal Theodore McCarrick, som det også florerte rykter om, fikk fremtredende posisjoner. Han var heller ikke funnet skyldig i noen offisiell gransking. Hva er forskjellen på han og Pell?

– McCarricks ugjerninger var blitt skjøvet under teppet i lang tid. Man hadde betalt overgrepsofrene for at de skulle være stille. Så selv om heller ikke han var funnet skyldig offisielt, foreligger det mye mer bevis. McCarrick-saken er veldig forskjellig fra Pell-saken.