De svenske teologene og forfatterne Peter Halldorf og Magnus Malm skriver i et leserinnlegg i dagens Vårt Land at de har bestemt seg for å slutte å fly. De begrunner avgjørelsen med sitt syn på hva kristent disippelskap er: