Tore Bjørgo skal lede et nytt senter for forskning på høyreekstremisme ved Universitetet i Oslo.