Nyheter

På ein konferanse såg antro­polog Cecilie Rubow ein anerkjent klima­forskar på talarstolen etterlyse ein ny religion som kunne løyse klimaproblema på jorda. Han var frustrert fordi all forskinga dei la fram hadde så lite effekt på politikk og på folk sin kvardag.

Det har motivert Rubow til å forske på samanhengar mellom religion og klima.

– Viss vi ikkje reagerer på ­vitskap og fakta, kva klarer vi då å reagere på? Teorien hans var at religion kan motivere folk sine verdiar, moralske horisont, og kjenslemessige plikt for verda. Eg var imponert og overraska av at ein nøktern fysikar hadde­ så enormt engasjement, men han visste ikkje kven han kunne adressere, seier Rubow, som er lektor på Københavns Universitet.

Fysikaren spurte forsamlinga om kva religionar som kunne hjelpe. «Dersom det ikkje finst ein religion som passar, kan vi lage ein ny religion?»