På ein konferanse såg antro­polog Cecilie Rubow ein anerkjent klima­forskar på talarstolen etterlyse ein ny religion som kunne løyse klimaproblema på jorda. Han var frustrert fordi all forskinga dei la fram hadde så lite effekt på politikk og på folk sin kvardag.