I grafikken over kan du sjekke nattens valgresultat på landsbasise og på fylkes- og kommunenivå.