I en spørreundersøkelse utført av Norstat for Vårt Land svarer 63 prosent at de ønsker at helligdagsloven, som styrer handel på søndager og helligdager, bør være som i dag eller strammes ytterligere inn.