– Vi har ikke registrert noen etterspørsel etter en slik liturgisk ordning. I Den norske kirke forkynner og informerer vi på alle måter vi kan om dåpen. Vi vil ikke ha «dåp light», sier Paul Erik Wirgenes, direktør i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling.