Den nye, politiske skillelinjen går mellom dem som mener vi skal verne grensene våre og dem som mener vi skal åpne oss mot verden øker, mente sosiolog og forfatter Halvor Fosli da Vårt Land omtalte den gryende splittelsen på høyresiden i forrige uke.