– Jeg har vært prest i over 30 år, men har aldri vært med på noe som har gjort så dypt og varig inntrykk på meg som prest, sier Kjell Nyhus, fengselsprest ved Hamar og Ilseng fengsler.