Søndag kveld meldte styret for Groruddalen kristne skole at det ikke blir skolestart høsten 2016, slik planen har vært. Skolen fikk godkjenning for 390 elevplasser vinteren 2014. Godkjenningen utløper etter tre år, slik at høsten 2016 er siste sjanse til å gå i gang med drift.