Selbekk er i dag informasjonsansvarlig i Menneskeverd, organisasjonen som kjemper for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død. Nå er hun ansatt som kommunikasjonsrådgiver i KrF.