«Når Gud er død, kan dødskulten bli den eneste autentiske religionen», skrev den franske historikeren Philippe Aries i boken The Hour of Our Death.