For et halvt år siden var valgseier smått usikker for Modi og hans Bharatiya Janata Party (BJP). Et terrorangrep fra en gruppe etablert i nabolandet Pakistan i februar endret imidlertid valgkampen. Mesteparten av India samlet seg bak Modis kontante reaksjon mot Pakistan, og valgresultatet ble en enda mer overlegen seier enn for fem år siden.