– Utgivelsen av Sataniske vers var startskuddet i en prosess der religiøse krenkelser blir brukt aktivt i storpolitiske maktkamper. På mange måter var utgivelsen starten på identitetspolitikken slik vi kjenner den i dag, sier Ann-Magrit Austenå, som har skrevet boken Arven etter Sataniske vers.