Nyhet

– Dette er den enkleste saken i verden å enes om. Vi har alle et hjerte for barns rettigheter og optimale oppvekstsvilkår, sa Harald Kronstad.

Han representerte Brunstad Christian Church (BCC), gjerne kalt Smiths venner, på en fagdag arrangert av Kirkelig ressurssenter for vold og seksuelle overgrep og Norges Kristne Råd tirsdag. Smiths venner er ikke med i Norges Kristne Råd, og har ikke vært aktive i økumenisk arbeid. Men de er gjerne med på Kirkelig ressurssenters arrangementer i kampen mot vold mot barn.

Fars hånd

En av fagdagens programposter var Fars hånd - Hvordan kan en jobbe med holdningsendringer til oppdragervold i et kirkesamfunn? ; en samtale mellom Harald Kronstad fra BCC og Vårt Lands konstituerte sjefsredaktør Alf Gjøsund. Gjøsund vokste opp i en familie som tilhørte BCC, der faren hadde en lederposisjon. I kommentaren Fars hånd beskriver Gjøsund oppveksten sin på denne måten: