Da koronaviruset kom til Norge, ble smittevernet i sykehjemmene viet ekstra oppmerksomhet, for de eldre som bor på disse institusjonene er ekstra sårbare.

– Vi skal alltid ha godt smittevern på sykehjem og ellers i helsevesenet, men med denne epidemien har viktigheten av det kommet tydeligere frem, sier Hanne-Merete Volle-
Eriksen, seksjonsleder for resistens og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet (FHI).

Halvparten på sykehjem

Til tross for omfattende smittevernstiltak, har det altså forekommet smitte, smittespredning og dødsfall på sykehjem i Norge.

En kartlegging fra NRK før helgen viser at siden koronakrisen kom til Norge, har til sammen 101 beboere ved 31 sykehjem i 13 kommuner dødd. Totalt har 210 nordmenn dødd etter å ha blitt smittet med korona.

Gjennomsnittsalderen på de døde er 83 år. Flere sykehjem sliter med smitte – og dødsfall:

På Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim er flere eldre smittet, melder Adressa:

– Vi oppdaget at skittent og rent tøy var i samme rom – tett inntil hverandre, sa Marit Langli i Trondheim kommunes koronaavdeling da hun forklarte smittefunnene.

I etterkant av oppdagelsen av smitten, har sykehjemmet blant annet opprettet flere garderober, rene smittevernslager og har mer opplæring av ansatte.

Avviksmeldinger fra Vallerhjemmet i 
Bærum, et av Norges hardest rammede sykehjem, viser at avfall lå åpent i stuen etter at den første pasienten var smittet.

«Ingen søppel ble kastet på de aktuelle smitterommene. Svart søppelpose med covid-19-avfall lå helt åpent (var ikke knyttet eller lukket) i stua med gule frakker, munnbind og avfall fra de aktuelle smitterommene», heter det i avviksmeldingen som Aftenposten har fått innsyn i. Meldingen ble signert 28. mars.

12 koronasmittede personer har dødd under eller etter opphold på Vallerhjemmet. 11 beboere og 34 ansatte er smittet.

I Oslo har 31 sykehjemsbeboere dødd etter å ha blitt smittet med korona. Beboere på langtidsinstitusjoner rammes spesielt hardt av pandemien, opplyser Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Snittalderen på beboerne på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer.

15 av beboerne ved Metodisthjemmet er nå døde av covid-19. Til sammen er 24 koronasmittede beboere på sykehjem i Bergen døde, opplyser Bergen kommune

Lære av sykehjem

Volle-Eriksen erkjenner at det har vært uheldig smitte ved flere sykehjem. Folkehelseinstituttet har fortløpende kontakt med disse for å lære av erfaringene de rammede sykehjemmene har hatt.

– Vi kan lære av tiltak som er iverksatt og hva som er viktig å ta med seg. For å dra nytte av denne kunnskapen, skal vi neste uke ha flere nettundervisninger, hvor personell i sykehjem som har vært rammet videreformidler erfaringer de har gjort seg og kommer med råd basert på erfaringene for sykehjem som ikke er ramma ennå.

Atypiske symptomer

At eldre og syke er særlig sårbare, gjorde at mange forberedte seg på kraftige symptomer blant sykehjemsbeboere. Volle-Eriksen forteller at noe av det viktigste de har lært fra de ramma sykehjemmene, er at det også blant eldre er stor variasjon i hvor kraftige symptomer gruppa får.

– Svært mange av disse har kun hatt milde symptomer. Det kan være en av grunnene til at smitte ikke har blitt oppdaget tidlig nok på sykehjem. Man forventa et annet sykdomsbilde.

Videre påpeker hun at eldre ofte får atypiske symptomer ved infeksjon i kroppen, også ved covid-
smitte.

– De kan være mer forvirret enn vanlig, ha større falltendens og dårligere matlyst for eksempel. Dette er noe en bør være obs på.

Mer enn beskyttelsesutstyr

– Basalt smittevern er veldig mye mer enn å bruke beskyttelsesutstyr. Helsepersonell har omfattende veiledere på FHI sine nettsider for godt smittevern, sier Volle-Eriksen.

Hun sier at helt grunnleggende er norsk helsepersonell godt trengt til smittevern, men at epidemien har vist at det også er noen forbedringspunkter.

– Vi er ikke like gode som vi trodde, derfor har vi nå mye undervisningsopplegg for ansatte i spesialisthelsetjenesten, på sykehjem, hjemmetjeneste og lignende.

Ikke øke byrden

Seksjonslederen forteller at det hele tiden jobbes med å få mer data om koronaviruset, samtidig som det er god oversikt rundt om i kommunene.

– Det er ikke all informasjon som trengs på nasjonalt nivå. Vi ønsker ikke å øke byrden med unødvendig rapportering.

LES MER