– Tidligere var det mye samarbeid mellom Det mosaiske trossamfunn og Islamsk Råd, og vi hadde en del fellesarbeid for å skape et trygt Norge som gir plass for alle minoriteter. Men de siste årene har aktiviteten vært lav.