Svein Ellingsen døde søndag, opplyser sønnen Eystein Ellingsen til NTB.

En som satt ord på troen og menneskelivet

Biskop i Agder, Stein Reinertsen, synes det er trist å høre om Ellingsens bortgang. 

– Svein Ellingsen var en av Nordens aller største salmediktere. Det er få som har klart å sette ord på troen og menneskelivet som han gjorde, sier han til Vårt Land.

Reinertsen forteller at Ellingsen var salmedikteren han oftest siterte i sine prekener. 

– Hans salmer kunne brukes til enhver anledning. Ved hans bortgang og nå i påsken, minnes jeg særlig hans salme "Døden må vike for gudsrikes krefter".

Sjelden begavet og veldig behagelig

Biskopen synes det var en fantastisk opplevelse å være med å markere hans 90-års dag i fjor høst. 

– Svein Ellingen var ikke bare sjelden begavet, han var også en mann det var veldig behagelig å være sammen med. 

Rom for kunst

Tom Egil Hverven, hovedanmelder i Bokmagasinet i Klassekampen, forteller at Svein Ellingsen gjennom sine dikt og formidling av poesi og kunst har satt preg på kunstens rolle i kirka. 

– Ellingsen var med å skape rom for kunst og litteratur i kirka. Han var svært betydningsfull for kirka, blant annet som skribent i Vår Kirke, Vårt Land og flere andre aviser - og gjennom deltakelse i salmebok-arbeidet og kirkeakademibevegelsen, sier han til Vårt Land.

– Han har hatt en stor funksjon utover det å være dikter. Salmene hans bærer preg av at han var vidt orientert, sier Hverven.

Et perspektiv fra natt til dag, fra død til liv

Hverven skrev om Ellingsens salmeverk i Klassekampen, senest i forrige uke. Der skrev han at ingen norske salmediktere har som Ellingsen fastholdt angst og psykisk mørke som grunnleggende menneskelige erfaringer. 

– Likevel er hans tekster blitt innlemmet i den kanoniske, langsomme utvelgelsen arbeidet med nye salmebøker utgjør. Mange av hans salmer vender, i likhet med påsken og våren, perspektivet fra natt til dag, fra død til liv, sier Hverven

Kunstnerisk dannet 

Ellingsen hadde treåring utdannelse fra Kunstakademiet, som er den høyeste utdannelsen for billedkunstnere i Norge, forteller Hverven.

 Han sier at kunsten til Ellingsen bar stort preg av at han reiste mye og hadde en kunstnerisk dannelse. 

– Som utdanna lærer og pedagog ble kunsten hans formidlet til unge og eldre gjennom undervisning og foredrag, mener Hverven.

En mann med visjonære holdninger

Ellingsen skrev flere økokritiske salmer, som blant annet handler om hvordan menneske og historiens gang påvirker naturen. Dette synes Hverven er oppsiktsvekkende og et godt eksempel på Ellingsens visjonære holdning. 

– Det er ikke så mange som tenker over at kunstnere som Ellingsen var opptatt av klima og miljø på 70-tallet. I dag er vi mye mer bevisste på slikt, men da var det ikke så vanlig. Jeg synes det sier noe om hva Svein Ellingsen så da. 

Regnet for en av samtidens fremste salmediktere

Svein Ellingsen er representert i salmebøker i alle nordiske land, i Tyskland, Østerrike, Sveits og USA.
I Norsk Salmebok finner vi 58 salmer, hvorav 43 originale og 15 oversettelser, med hans signatur. I 1975 ble han statsstipendiat, og i 1995 ble han ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Ellingsen ble født på Kongsberg og fikk sin kunstneriske utdannelse i Oslo, blant annet ved Statens Kunstakademi. 
Han har deltatt i mange utstillinger i inn- og utland. Mest er han kjent for sine gouachemalerier i små formater, og sine russiskinspirerte, malte påskeegg.

Ellingsen mottok Vårt Lands Petter Dass-pris i 2009, for sine salmedikt. Han arbeidet også som journalist og kunstkritiker i Vårt Land da han var student på 1950-tallet.

Les mer om Svein Ellingen: I hans salmer blir skrik til bønn.