Nyheter

– Rystende, sier Kristelig Folke­partis Geir Jørgen Bekkevold.

– Ikke akseptabelt, skriver ­Sosialistisk venstrepartis Karin Andersen i en tekstmelding.

31. mai kritiserte Sivilombudsmannen for andre gang på få år Utlendingsnemnda (UNE) for feil anvendelse av regelverket om ­familiegjenforening for flyktninger. Første gang var i 2014.

– Vi registrerer nå gjennom behandling av nye klager at UNE ikke har fulgt vårt rettssyn, og det er beklagelig. Det er forutsatt at forvaltningen skal følge ombudsmannens uttalelser, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK, som først omtalte saken.