Norske myndigheter bekrefter at de har mottatt og innvilget asylsøknader fra russiske Jehovas vitner (JV).