– Vi blir godt tatt imot når vi kommer på møter som grupper og holder vitnesbyrd. Kommer vi alene, faller vi gjennom. Menighetene er lite inkluderende, sier Joar Kaasa.