– Jeg starter nå et prosjekt for å sette familiepolitikk på dagsorden med et mål om å øke familienes valgfrihet og for å løfte bevisstheten om familiens rolle og betydning for samfunnet. Det skal merkes at KrF er i regjering.

Det sa Kjell Ingolf Ropstad da han avsluttet Kristelig Folkepartis landsmøte med sin første partiledertale søndag ved lunsjtider – til stående og taktfast applaus fra salen.

Ut mot statlig overstyring i familiepolitikken

Nå vil KrFs nye partileder møte «generasjon familieprestasjon» sine utfordringer med ny politikk.

– Jeg tror vi er mange foreldre som opplever at vi ikke strekker til. Det er ikke bare unge som kan kjenne på det man kaller «generasjon prestasjon», det er jammen mye «familie prestasjon» også, sa Ropstad i talen.

KrF «har vært og skal være familiepartiet», fastslo han, men må vedgå at de ikke har alle svarene:

– Det er behov for en ny og fremtidsrettet familiepolitikk - og en grundig debatt om hvordan vi bedre kan legge til rette for familiene. Derfor vil jeg lytte til de vanlige familiene rundt om i hele landet.

Etter talen utdyper Ropstad overfor Vårt Land. «Familieturneen» går inn i arbeidet med nytt partiprogram før stortingsvalget i 2021, forklarer han:

– Vi skal reise rundt og møte vanlige familier. Jeg ser også for meg seminarer og rundebordsamtaler med instanser som har viktige. Målet mitt er å gi svar på de reelle utfordringene familiene har. Jeg har ikke alle svarene. Derfor vil jeg lytte fremover, sier Ropstad.

LES OGSÅ: Hemmelige krisetall gir Hilde Frafjord Johnson stryk

Familiefront mot venstresiden – advarte mot statlig overstyring

Mens Knut Arild Hareide stadig havnet i konflikt med Fremskrittspartiet, har sitter Ropstad i regjering med Siv Jensens parti. Ropstad trakk i stedet opp et tydelig ideologisk skille mellom KrF og venstresiden i tale sin:

– Noen politikere vil da svare med å flytte ansvar fra familien til det offentlige. Det er ikke hvert enkelt grep som gjør det så dramatisk. Det er retningen og totaliteten. Resultatet blir at staten overtar og fellesskapene og frivilligheten forvitrer. Resultatet blir styring av familiene og ikke styrking.

Han fastslo:

– KrF har andre svar. Vi skal styrke familiene, ikke styre.

Kjell Ingolf Ropstad bekrefter overfor Vårt Land at det var brodd mot statlig overstyring og venstresiden i talen:

– Å fjerne kontantstøtten, innføre heldagsskole eller flytte fritidsaktiviteter inn i skolen vil føre til at fellesskapene, familien og frivilligheten gradvis forvitrer. Det advarer jeg mot. Å styrke, ansvarliggjøre og myndiggjøre familiene er positivt. Trygge familier gir gode barn. Så skal vi selvsagt også ha et godt sikkerhetsnett for de som ikke får det til.

KrF-lederen klargjør også adressaten:

– Ulike partier står for den linjen, men den sterkeste talspersonen har vært SV og i noen tilfeller Arbeiderpartiet, svarer Ropstad.

LES OGSÅ: Hardt ut mot partifeller: – Teologi har ingen plass i KrF

Landsmøte uten opprivende strid

Helgens KrFs-landsmøte i Rogaland-kommunen Sola forløp uten dramatikk. Etter den opprivende retningsstriden syntes delegatene innstilt på å sitte stille i båten.

Lørdag ble Kjell Ingolf Ropstad klappet inn som ny partileder i KrF. På festmiddagen samme kveld takket han av Knut Arild Hareide med en blå gave.

Ellers ble partitoppene i regjeringen utfordret av utålmodige KrF-ere som vedtok krav om handling for å hente alle barn av norske IS-krigere hjem.

Landsmøtet fikk også besøk av Erna Solberg som takket for at KrF hadde sikret henne fortsatt statsministermakt.