Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterer regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF).

LES MER:

Milliardverdier går til Den norske kirke

Politikerne ruster seg til kamp om «arvesølvet»

Alf Gjøsund: – Vil 21. juni 2019 huskes som dagen da Den norske kirke ble rik?

Kjell Ingolf Ropstad: – Vi skal sikre våre verdifulle kirkebygg for fremtiden