– I denne saken snudde regjeringen, fordi KrF tok kampen.

Det sa sa Kjell Ingolf Ropstad da han talte til KrF-tillitsvalgte fra hele Norge på partiets årlige landskonferanse lørdag. Han feiret beslutningen som førte Fremskrittspartiet ut av regjering – å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes to barn.

– Viktigst for KrF er ungene. De har ikke gjort noe galt, og nå får de endelig hjelp. Hvis dere husker tilbake til landsmøtet i fjor, så fattet dere et viktig vedtak der. Norske barn i Syria skal hjem – og om nødvendig også mødrene, sa KrF-lederen.

Det utløste jubel fra den fullsatte konferansesalen på Gardermoen utenfor Oslo.

Flere reiste seg og jublet da Ropstad trakk fram Hareide

Også da Ropstad presenterte det fornyede regjeringslaget og trakk fram Knut Arild Hareide, brøt det ut jubel og applaus. Flere i salen reiste seg – hovedpersonen også:

– Du vet - jeg føler meg litt som en fotballtrener som har gjort en stjernesignering mange trodde ikke jeg skulle klare, sa Ropstad om at Hareide nå er er med på laget som samferdselsminister.

Han gjentok budskapetet sitt fra dagen i forveien: Hareide er tatt inn «for å bygge broer». Nærmere bestemt Stad-skipstuneller, veier og jernbane. Men han presiserte også at Hareide blir viktig både i partiets klimapolitikk og distriktspolitikk:

– Departementet er et av de aller viktigste i kampen mot klimaendringene. Derfor blir jobben ekstremt viktig. Og så er det distriktspolitikk: Å ha gode veier, trafikksikkerhet, sikre bosetting i hele landet er viktig, sa Ropstad

Kom med sterk appell om forsoning etter retningsstriden

Ett år etter at KrF sa et endelig ja til å gå inn i en regjering der også Fremskrittspartiet var med, er Frp nå ute av statsrådskontorene igjen.

Ropstad gjestet KrFs retningsvalg og sårene den hadde skapt i talen sin. Om utmeldingene og de vonde følelsene retningsstriden hadde skapt sa partilederen følgende:

– Det er noe av det som har gjort meg mest lei meg i året som har gått. Jeg håper flere av disse over tid vil finne tilbake til partiet. Mitt mål er at de vi har mistet skal se KrF som det beste politiske partiet for å fremme de sakene og verdiene de brenner for.

Vårt Land spurte KrF-lederen om dette kort tid etter at talen var ferdig.

– Du sa åpent at noe av det du var mest lei deg for, var at folk hadde meldt seg ut. Bør hendelsene denne uka være anledningen for velgere og utmeldte til å vende hjem?

– Ja, dette og gjennomslagene vi får viser at KrF er KrF uavhengig av hvem vi samarbeider med. Det er en begeistring i salen her som gleder meg. Min opplevelse er at både sentrum-Høyre-regjering og at Knut Arild støtter prosjektet hundre prosent gjør det lettere for enda flere å gjøre det samme. Dette lover godt for året som kommer, sier Ropstad.

Tok oppgjør med anklager om at han tar KrF bort fra sentrum

I talen tok KrF-lederen indirekte et oppgjør med anklagene om at han tar partiet i en smalere, mer verdikonservativ retning.

– KrFs beslutning om å gå inn i regjering var en samarbeidsavklaring. Det forandrer ikke KrFs verdier. De står fast. Det forandrer ikke partiprogrammet vårt. Det er det samme. Uansett hvem vi samarbeider med så vil KrF være KrF og dra politikken mot sentrum, sa Ropstad.

KrF samles til landskonferanse «som det kristendemokratiske sentrumspartiet vi er», understreket han tidlig i talen.

– Var omtalen av sentrumspartiet KrF et bevisst grep for å bryte oppfatningen om at KrF har plassert seg til høyre?

– Helt siden jeg ble partileder, har jeg vært tydelig på at KrF er et sentrumsparti. Det skal vi være, uavhengig av hvem vi samarbeider med. Mange har brukt regjeringsvalget som argument for at vi ikke er det. Derfor vil jeg slå det tydelig fast. Det er bedre at partiledere definerer partiet enn at kommentatorer definerer det, svarer Ropstad.

I talen oppsummerte han «sentrumsperspektivet» slik:

– Norge trenger et parti som vil bygge samfunnet nedenfra. Gjennom familier, frivillighet, trossamfunn og et lokalt næringsliv, sa Ropstad.

Ropstad erkjente at nei til eggdonasjon står i fare. Nå står kampen om surrogati

– Viktige verdiseire for KrF er under press med en mindretallsregjering, erkjente Ropstad.

Etter Frps exit kan Stortinget overkjøre regjeringen. Det betyr at noen av KrFs største seire i Granavollen-plattformen er i spill. For eksempel nei til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. som del av en flertallsregjering.

– Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har varslet at de vil fremme forslag i Stortinget om å tillate eggdonasjon. Dette er krevende spørsmål. Det handler om barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav. sa Ropstad.

Å si ja til eggdonasjon «flytter skansene vi i dag har mot å tillate surrogati», fortsatte KrF-lederen. Surrogati vil si at en tredjepart får oppdraget om å bære fram et barn på vegne av noen andre.

– Det er sårbart for både biologisk mor og barn. Denne utviklingen ser vi i mange land. KrF har en viktig oppgave i å si nei til surrogati i Norge, sa han.

– Du erkjenner at seire dere har fått nå kan gå tapt og trekker frem surrogati som neste fare. Er kamp mot surrogati nå neste viktige sak i regjering?

– Jeg frykter at flere da vil ta til orde for surrogati hvis eggdonasjon blir tillatt. Jeg løfter det som en sak, svarer Ropstad.

En annen viktig verdisak KrF-lederen trekker fram overfor Vårt Land, er aktiv dødshjelp.

– Nå er jeg spent på hva som kommer i programprosessene til de andre partiene, sier Ropstad. 

 

LES MER OM KRF SITT NYE REGJERINGSLAG:

Hareide: Har kjent på «positivt press» om å bidra til samling i KrF

Berit Aalborg: «Hvis Hareides verdiprofil blir usynlig, er det ikke sikkert han makter å trekke folk tilbake»

Hareide-retur splitter rød side i KrFs retningsstrid. KrF-veteran mener det vil bidra til samling