– Det er ikke aktuelt med egne religiøse barnevernsinstitusjoner innenfor det statlige institusjonstilbudet, verken muslimske eller andre, sier barne- og familieministeren.