– Dette handlar om sømd. Vi er ikkje usamde i avgjerdene til utlendingsforvaltninga, vi berre ber om at folk som er sjuke må få eit minstemål av medisinsk behandling, slik at dei ikkje blir sjukare medan dei ventar, seier Barbro Kvaal til Vårt Land.