Nyhet

– Dette handlar om sømd. Vi er ikkje usamde i avgjerdene til utlendingsforvaltninga, vi berre ber om at folk som er sjuke må få eit minstemål av medisinsk behandling, slik at dei ikkje blir sjukare medan dei ventar, seier Barbro Kvaal til Vårt Land.

Ho er kommuneoverlege i Trøgstad kommune. Saman med seks andre kommuneoverlegar i Østfold har Kvaal skrive eit varselbrev til helsestyresmaktene.

Flyttar folk

Stadig færre søkjer vern i Norge. Dermed må Utlendingsdirektoratet (UDI) leggje ned mange asylmottak, og samle dei få som framleis bur der på andre mottak. Det betyr flytting.