– Vi vet nå ut fra det som har kommet fram, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

SV: – For tidlig med mistillit nå

SVs Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets kontrollkomité, mener derimot at det er for tidlig med mistillit nå.

– Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer.

Samtidig mener han at Hauglie har store forklaringsproblemer.

– Nå skal vi sørge for å få alle kortene på bordet. Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende, sier Øvstegård.

Rødt er svært kritisk til tiden som har gått

Det er særlig tre forhold som gjør at Rødt allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet endret i mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktig rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Ingen statsråd kan lastes alene

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

LES FLERE VÅRT LAND-SAKER OM NAV-SKANDALEN:

• Veslemøy Østrem: – En overmakt som har mistet prinsippene av syne

• «Tiltalte opplevde det etterhvert som vanskelig å ta telefon, åpne posten og åpne e-poster»Historiene fra Nav-dommene beskriver mange skjebner. Les Vårt Lands gjennomgang her

Opposisjonen jobber med Nav-skandalens farlige spørsmål