Nå skal retten ta stilling til om Inga Marte Thorkildsen (SV) er på trygg is.