Begge fløyene i kirkevalget ønsker at prester av samvittighetsgrunner skal få reservere seg fra å vie homofile når en ny liturgi blir vedtatt.