STAVANGER: – At professorene ikke skal være med blant de stemmeberettigede, er en svekkelse av muligheten til å få vurdert bispekandidatenes teologiske kompetanse og skjønn, sier professor Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet til Vårt Land.