Yrkesliv: Norske arbeidsgivere ser ikke hijab eller andre religiøse plagg og symboler som en hindring i å ansette innvandrerkvinner.