– Mediene spiller en ekstremt stor rolle i religionsundervisningen i videregående skole. Særlig blir den daglige mediedekningen av islam til stadighet tematisert i skolen. Dermed får kontroversielle temaer som terrorisme, radikal islamisme, og islams plass i Norge en svært stor rolle i undervisningen om islam.