– Å si at Vest-Europa har kommet dit vi er nå på egenhånd er en ahistorisk måte å presentere på, sier Hans Morten Haugen, professor ved Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole.